Telefonia IP

Comuniquis mitjançant VeuIP

És la telefonia mes econòmica que li permetrà la comunicació de veu i dades a través d’Internet.

Què és la VeuIP:

És la tecnologia que redefineix el concepte de telefonia permetent solventar els problemes de la telefonia convencional. Hem fusionat els avantatges de la telefonia tradicional amb els de la VeuIP, aconseguint una xarxa híbrida, capaç de seguir suportant les trucades convencionals i afegint els avantatges i la flexibilitat de les comunicacions sobre IP (xarxa Internet).

La VeuIP permet:

 1. Comunicació de veu.

 2. Transmissió d’altres tipus d’informació com ara documents o dades multimèdia.

 3. Comunicar-nos per videoconferència o bé realitzar una conversa amb múltiples participants (si el dispositiu instal·lat ho permet).

Avantatges

 1. Retalla dràsticament els costos de les telecomunicacions, tant en el consum telefònic com en el tipus d’equipament necessari per a la telefonia a les empreses, que en certs casos evita tenir una centraleta així com el seu manteniment.

 2. La telefonia IP trenca les barreres geogràfiques de la telefonia convencional i canvia radicalment els seus models de cost, permetent abaratir costos:

  1. Primer perquè no cal el típic cablejat de telèfon ja que s’utilitza el mateix de les dades (ordinadors).

  2. I perquè no s’està sotmès a un operador telefònic i al seu cablejat en funció de la geografia, on el preu de la trucada ve determinat en gran part per la terminació a la xarxa telefònica. Les centraletes són substituïdes per centraletes IP amb capacitat de connectar-se directament a la xarxa telefònica i a la de xarxa de dades.

 3. A part d’abaratir les trucades, també permet tenir una única centraleta. No és necessari tenir-ne una a cada oficina ja que les altres es connectaran mitjançant la xarxa.

 4. Millora de la productivitat en les comunicacions, per exemple permet disposar dels missatges de veu en el nostre correu electrònic, desviament de trucades de certes persones, multiconferència, controlar la centraleta virtual, cues, bústia de veu, tot tipus d’estadístiques de trucades, etc, que només ho permeten costoses centraletes.

 5. Estant de viatge pot rebre o realitzar trucades GRATIS des de la mateixa extensió de l’oficina o de casa seva, per tant no és necessari estar davant de l’ordinador per poder gaudir de les trucades gratis. Només cal un telèfon IP o un adaptador IP i una connexió a internet de banda ample (hotels, aeroports, etc.). La telefonia IP permet que les trucades rebudes a l’empresa siguin desviades sense cap cost al telèfon IP de l’usuari de manera automàtica.

Assessorament

 1. L’assessorem en quina és la millor opció per configurar la VeuIP, així com quins són els millors operadors que ofereixen la VeuIP.

Clients

 1. Està pensat tant per la petita empresa com per a una mitjana o gran.        

Gràfic Il·lustratiuCopyright (c) 2005, Sofinter Solutions - www.sofinter.com