Presentació

Sofinter Solutions és una companyia espanyola que opera en el sector informàtic i té la seva seu central a Sabadell, també compta amb oficines a Madrid i Valencia i col·laboradors a Chile i Cuba.

Per SOFINTER el principal objectiu consisteix en satisfer les necessitats informàtiques actuals i futures de les PIMES, aconseguint alts nivells de satisfacció mitjançant la utilització òptima de les noves tecnologies.

Conscients de les actuals necessitats, SOFINTER, dedica grans esforços al disseny i a la creació de productes informàtics de la més alta qualitat, que gestionen de forma eficaç i segura la informació de totes les àrees de l'empresa, utilitzant sistemes E.R.P.s que permet augmentar la productivitat i qualitat en les empreses.

Qualsevol empresa que desitgi afrontar amb èxit els nous reptes que el sector de la informàtica i de les telecomunicacions, ha de maximitzar el rendiment dels seus recursos, mitjançant sistemes que gestionen i controlen la informació de tots els departaments de la seva empresa, de forma global, ràpida i segura.

Copyright (c) 2005, Sofinter Solutions - www.sofinter.com