Desenvolupament de projectes

Posem a la seva disposició la nostra experiència per a l’anàlisi, desenvolupament i implantació de solucions específiques de software que cobreixin les expectatives i la funcionalitat necessària.

Els nostres tècnics programadors l’ajudaran a desenvolupar l’anàlisi de les necessitats específiques de la seva empresa, desenvolupant la programació a mida de manera eficaç, ràpida i econòmica.

La majoria de projectes informàtics afecten a varies àrees tecnològiques i a mes dels coneixements necessaris per a garantir l’èxit d’un projecte, es necessària la coordinació entre els diferents tècnics que intervenen en el projecte.

Es pel que el nostre principal esforç es centra en la coordinació de tots i cada un dels aspectes que afecten al desenvolupament d’un projecte, per a garantir la seva  efectivitat en el moment de la posada en funcionament del projecte.

Es destinaran els recursos necessaris per que el projecte a desenvolupar compleixi el calendari previst i s’assignarà a un responsable de projecte que junt amb el coordinador s’encarregarà de vetllar pel compliment dels compromisos.

Es dissenyaran un sistema eficaç de comunicacions per a garantir la màxima fluïdesa entre els diferents components que formen part de l’equip de desenvolupament, anàlisis i posta en marxa del projecte.

El desenvolupament d’un projecte es portarà a cap mitjançant un mètode dissenyat a partir de l’experiència en el desenvolupament de nombrosos projectes de gestió empresarial anomenat (Pla d’Informatització d’Empreses).

Copyright (c) 2005, Sofinter Solutions - www.sofinter.com