Consultoria Informàtica

L'estratègia i planificació de la implantació d’un bon sistema d’informatització requereix l’aportació dels coneixements adquirits en multitud d’instal·lacions satisfactòries i els coneixements empresarials necessaris per a poder analitzar amb objectivitat i de forma global els problemes que es presenten en el transcurs d’un projecte d’informatització.

Sofinter Solutions pretén aportar els coneixements adquirits al llarg dels anys en forma de consultoria externa, ajudant a prendre els camins adequats durant la realització del projecte.

CONCEPTES BÀSICS DE LA CONSULTORIA

LA CONSULTORIA ÉS UN SERVEI INDEPENDENT

Es caracteritza per la imparcialitat del consultor, que es un tret fonamental del seu paper. Aquesta independència significa al mateix temps una relació molt complexa amb les organitzacions clients i amb las persones que treballen en elles. El consultor no té l’autoritat directa per a prendre decisions i executar-les. Però això no ha de considerar-ne una debilitat si el consultor sap actuar com a promotor de canvi i dedicar-se a la funció, sense per això deixar de ser independent. Per tant, s’ha d’assegurar la màxima participació del client en tot el que fa de manera que l’èxit final s’assoleixi en virtut de l’esforç d’ambdós.

LA CONSULTORIA ÉS ESSENCIALMENT UN SERVEI CONSULTIU

No es contracta als consultors per a dirigir organitzacions o per a prendre decisions en nombre de directors en problemes. El seu paper és actuar com assessors, amb responsabilitat per la qualitat i integritat del seu consell; els clients assumeixen les responsabilitats que resulten de l’acceptació d’aquest consell. No només es tracta de donar el consell adequat, sinó de donar-lo de manera adequada i en el moment apropiat. Aquesta és qualitat fonamental del consultor. El client, per la seva part, ha de ser capaç d’acceptar i utilitzar aquesta ajuda del consultor.

LA CONSULTORIA ÉS UN SERVEI QUE PROPORCIONA CONEIXEMENTS I CAPACITAS PROFESSIONALS PER A RESOLDRE PROBLEMES PRÀCTICS.
Una persona arriba a ser consultor d’empreses, en el ple sentit del terme, després d’haver acumulat una massa considerable de coneixements sobre els diversos problemes i situacions que afecten a les empreses i adquirit la capacitat necessària per a identificar-los, trobar la informació pertinent, analitzar i sintetitzar, triar entre possibles solucions, comunicar-se amb persones, etc. És cert es que els dirigents de les empreses també tenen que posseir aquestes capacitats. El que diferencia als consultors es que passen per moltes organitzacions i que l’experiència adquirida en les tasques passades poden tenir aplicació en las empreses en las que es realitzen noves tasques. A mes, els consultors professional es mantenen alerta dels progressos en els mètodes i tècniques, assenyalen aquests progressos als seus clients i contribueixen a la seva aplicació.

LA CONSULTORIA NO PROPORCIONA SOLUCIONS MIRACULOSES.

Seria un error suposar que, una cop contractat el consultor , les dificultats desapareguessin. La consultoria és un treball difícil basat en l’anàlisi de fets concrets i en la recerca de solucions originals però factibles. L’obstinació decidida de la direcció de l’empresa en resoldre els problemes d’aquesta i la cooperació entre client i consultor són almenys tan importants per al resultat final como la qualitat del consell del consultor.
Copyright (c) 2005, Sofinter Solutions - www.sofinter.com